Een sterk Groningen, aantrekkelijk om te wonen, werken én te verblijven, daar maken wij werk van.

Het ondernemersfonds Groningen is er voor alle ondernemers en organisaties in de gemeente Groningen. Iedereen die mee wil bouwen aan een mooier, sterker en prettiger Groningen kan op ons een beroep doen. Wij steunen initiatieven met financiële middelen, inhoudelijke expertise en ons netwerk om hun succes te bevorderen en zo onze regio te ontwikkelen.

Onze middelen zijn afkomstig uit de afdracht van de onroerendzaakbelasting en uit ons netwerk in en om de stad. Daarmee dragen we bij aan de kracht van onze regio. Sterk door ondernemerschap, sterk door verbinding.

Ondernemersfonds Groningen verbindt, inspireert en faciliteert ondernemerschap in het bedrijfsleven, overheid én onderwijs.

Verbinden

Met succes vooruit vraagt om draagvlak en verbinding. Om een eerlijk en constructief gesprek, waaraan iedereen mee kan doen. Wij zorgen ervoor. We brengen ondernemers uit het bedrijfsleven, overheid én onderwijs samen. In contact, in gesprek én in actie.

Inspireren

Hoe ziet Groningen er over vijf jaar uit, of tien? Hoe werken en leven we hier? Wij inspireren anderen om tot een beeld te komen, tot een visie op hoe het kan zijn. We informeren hen over huidige ontwikkelingen en nieuwe initiatieven. Zo maken we kansen zichtbaar en jagen we onze regio aan.

Faciliteren

Een sterk resultaat bouw je op goede ondersteuning, financieel en organisatorisch. Wij helpen initiatieven met onze kennis en middelen, om ze van de grond te krijgen en aan de gang te houden. Zodat initiatiefnemers zich kunnen richten op de inhoud én op het succes van hun project.


Bedrijvenvereniging WEST

Bedrijvenvereniging WEST is een samenwerkingsverband van de bedrijvenparkverenigingen Peizerweg e.o., Hoendiep, Corpus den Hoorn Zuid e.o., Zernike Campus Groningen, Hoogkerk/Westpoort en het Overlegplatform Kranenburg. WEST heeft circa 200 leden. Er zijn ruim 700 bedrijven gevestigd in Groningen West.Website Icon

Bedrijvenvereniging Ondernemend Ten Boer

Bedrijvenvereniging Ondernemend Ten Boer (OTB) is een overkoepelende vereniging van in de voormalige gemeente Ten Boer actieve ondernemersorganisaties (Netwerk Ten Boer, LTO, Winkeliersvereniging Koopmansplein). Deze organisaties hebben tezamen ongeveer 55 leden. OTB is de trekkingsgrechtigde organisatie voor wat betreft de fondsgelden.


Website Icon

Bedrijvenvereniging Haren

Bedrijvenvereniging Haren (BVH) is de overkoepelende vereniging van ondernemersorganisaties in de voormalige gemeente Haren. Ondernemersvereniging Ondernemend Haren, de vereniging van agrariërs in de voormalige gemeente Haren (LTO) en Stichting Dorpsfonds Haren zijn vertegenwoordigt in het bestuur van de in 2020 opgerichte vereniging. BVH is de trekkingsgerechtigde organisatie voor de fondsgelden in de voormalige gemeente Haren.


Website Icon

Vereniging Bedrijven Noord-Oost

De Vereniging Bedrijven Noord-Oost (VBNO) is de bedrijvenvereniging voor de bedrijven gelegen in de Noord-Oostelijke taartpunt van de stad Groningen, begrensd door de Oostersingel/Bloemsingel en het Damsterdiep/Eemskanaal. VBNO heeft ruim 150 leden.


Website Icon

Bedrijvenvereniging Zuidoost

Bedrijvenvereniging Zuidoost (ZO) is actief op de industrieterreinen Winschoterdiep, Driebond, Euvelgunne, Eemspoort, Eemskanaal, Groothandelscentrum en Europapark. De vereniging heeft ruim 300 leden. Er zijn circa 700 bedrijven gevestigd op Zuidoost.


Website Icon

Groningen City Club

De ‘Vereniging Groningen City Club’ is een vereniging van en voor ondernemers in de Groninger Binnenstad. De binnenstad is hierbij gedefinieerd als het gebied langs en binnen de zogenaamde Diepenring alsmede van en naar de bronpunten (entreegebieden) zoals Ebbingekwartier, Westerhaven, Damsterdiep e.o. en Stationsgebied. De vereniging telt ruim 500 leden uit vrijwel alle branches.


Website Icon

Sterk door ondernemerschap, sterk door verbinding.

Inspireren

Hoe ziet Groningen er over vijf jaar uit, of tien? Hoe werken, leven en verblijven we hier? We informeren over huidige ontwikkelingen en nieuwe initiatieven. Zo maken we kansen zichtbaar en jagen we onze regio aan.

Bekijk alle ondersteunde initiatieven op Groninger Ondernemers Courant Icon

Ontdek hoe het Ondernemersfonds Groningen gemeentebrede projecten ondersteunt en bekijk ons Afwegingskader.