• Het project dient een collectief belang in de gemeente Groningen;
 • Het project heeft aantoonbaar voldoende draagvlak;
 • Het project heeft een verbindend karakter;
 • Het project moet ten goede komen aan het bedrijfsleven in de gemeente Groningen;
 • Het project mag geen reguliere gemeentelijke taak betreffen, maar kan daar wel aanvullend op zijn;
 • Er moet sprake zijn van cofinanciering;
 • Het project moet passen binnen een van de onderstaande thema’s:
  • Basis op orde (schoon-heel-veilig)
  • Vestigingsklimaat en startups / scale-ups
  • Duurzaamheid, energie, circulariteit en klimaatadaptatie
  • Arbeidsmarkt en talent
  • Ondernemen met impact
  • Bereikbaarheid en mobiliteit
  • Profilering, citymarketing, lobby en internationalisering
  • Digitalisering en innovatie
  • Gemeentebrede evenementen
 • Het project dient voor aanvang van de activiteit ingediend te zijn;
 • Het project moet binnen 12 maanden na toekenning gestart zijn;
 • Het project mag niet conflicteren met andere activiteiten in de gemeente Groningen;
 • De informatie over het project is transparant en compleet, zodat heel duidelijk is waarvoor een aanvraag wordt gedaan;
 • Per project is er 1 penvoerder; Deze staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en is gevestigd in de gemeente Groningen;
 • Het project moet onderbouwd zijn met een gespecificeerde en sluitende begroting;
 • De penvoerder moet in zijn uitingen kenbaar maken dat het project mede mogelijk is gemaakt door het Ondernemersfonds Groningen;
 • Individuele sponsoring of bijdragen aan een goed doel zijn uitgesloten;
 • Projecten die als doel hebben een bepaalde ideologische, politieke of godsdienstige overtuiging te propageren zijn uitgesloten.

Procedure

 • Projecten kunnen gedurende het hele jaar worden ingediend;
 • Projecten t/m € 50k worden beoordeeld en toegekend door de Fondsmanager in samenspraak met de voorzitters van de bedrijvenverenigingen;
 • Projecten boven € 50k worden beoordeeld door de Fondsmanager in samenspraak met de voorzitters van de bedrijvenverenigingen en toegekend door het bestuur van het Ondernemersfonds Groningen;
 • Na uitvoering van het project dient de penvoerder een inhoudelijk en financieel verslag in;
 • Er bestaat geen mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen tegen een afwijzing van de aanvraag bij het Ondernemersfonds.

Termijn

 • De penvoerder dient in beginsel voor 1 jaar een project in;
 • Een project kan in beginsel maximaal 3 keer worden aangevraagd; Hiervan kan worden afgeweken indien het project vernieuwing heeft laten zien ten opzichte van voorgaande edities (denk hierbij aan vernieuwing van het inhoudelijk concept of de doelgroep) of het is een nieuw concept.

Meteen een gemeentebrede projectaanvraag indienen? Klik hier voor het aanvraagportaal.